Gelara sartzean gelaz nahastu zarela konturatu zara, gela erabat utsik ikustean.
Atea itxita ondoren giltzapetuta geratu zara.